Maken videogames je slimmer?

Videogames positieve waarden

De allereerste videogames dateren al uit de jaren vijftig. Sinds die tijd zijn ze uiteraard fors veranderd en met de tijd mee gegaan. Denk maar aan Virtual Reality, ooit een droom en de realiteit van nu. Ze zijn een compleet nieuwe ervaring, de gadgets van tegenwoordig.

Helaas wordt het spelen van videogames in de media vaak negatief uitgelicht. Het wordt betiteld als slecht, verslavend en het zou afbreuk doen aan intelligentie.  Met name het gebruik van tablets, computers, telefoons en consoles door kinderen wordt afgeraden. Gamen wordt maar al te vaak in een negatief daglicht geplaatst. Vooral bezorgdheid over verslavingen zijn hiervan de oorzaak.

Maar kennen we ook de positieve kanten van het spelen van videogames? Het zou zomaar kunnen dat door het spelen van een videogame, iemand met een beperking geholpen wordt. Zo kunnen ontbrekende vaardigheden op een prettige manier worden aangeleerd. Neem bijvoorbeeld de oog- handcoördinatie of uitbreiding van algemene kennis. Ook stimulatie van lichaamsbeweging kan een groot voordeel zijn bij het spelen van een videogame.

Verbetering van ruimtelijke intelligentie

Het begrip ruimtelijke intelligentie is het vermogen om drie dimensionaal te kunnen denken. Deze vorm van intelligentie heeft verder niets te maken met een spel dat in 3D gespeeld kan worden. Maar drie dimensionaal denken is een van de vele mentale vermogens die een gamer kan ontwikkelen. Het wordt ook wel beeld slimheid genoemd. Zo kunnen zij sneller en breder redeneren als het om ruimtelijkheid gaat. Beeldmanipulatie en mentale beeldspraak worden sneller ontwikkeld bij mensen die met regelmaat een videospel spelen.

Videogames en intelligentie

Verder heeft een neurowetenschapper uit Genève aangetoond in haar studie dat videogamers makkelijker kleine details van elkaar kunnen scheiden. Zo zien zij zeer snel spelfouten in een artikel. Daarnaast kunnen ze een groter onderscheid maken tussen kleuren. Met name in de grijstinten is daar een opvallende verschil merkbaar. En dit komt weer ten goede in het dagelijkse leven, wanneer een gamer de weg op moet bij mist.

Een ander belangrijk voordeel is het ontwikkelen van een verbeterd richtingsgevoel.  Dit is tevens een deel van ruimtelijke intelligentie. De gespeelde games vereisen meestal een goede coördinatie en een slimme manier van navigeren in een onbekende ruimte. Dit om niet in een valstrik te raken of gevangen genomen worden. Zo worden delen van de hersenen continu getraind in het ontwikkelen van een beter richtingsgevoel.

Gamers ontwikkelen een logische intelligentie

Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar het vermogen om conflicten op te lossen. Wanneer er onlogische combinaties werden getoond, bleken de videogamers een sneller oplossend vermogen te bezitten. Een conclusie die op voorhand niet werd verwacht. Er werd gedacht dat de responstijd van een videogamer langzamer zou zijn. Hersenscans hebben eveneens aangetoond dat het spelen van videogames invloed heeft op 3 delen van de hersenen.  De frontale hersenkwab, die de aandacht en de concentratie vasthoudt. De Pariëtale kwab die de aandacht oriënteert en de Anterieure kwab die de aandacht en concentratie regelt en controleert.

Logisch nadenken bij spellen

Met het uitvoeren van deze onderzoeken, kan er worden geconcludeerd dat gamers slimmer redeneren. Dit is op meerdere gebieden het geval. Zoals abstract denken. Dit is het kunnen maken van voorstellingen over dingen die niet tastbaar zijn. Ook het symbolisch denken lijkt beter. Dit is een manier van denken waarbij symbolen een object of werkelijkheid moeten voorstellen. En als laatste is er een verbetering in het  sequentieel redeneren. Dit is de verwerking van informatie, waarbij volgorde en tempo belangrijk zijn.

Gamers ontwikkelen een betere interpersoonlijke intelligentie

Gemiddeld genomen, worden gamers vaak gezien als eenlingen. Teruggetrokken persoonlijkheden die niet graag het sociale leven opzoeken. Toch blijkt deze kwalificatie onterecht. De spellen die worden gespeeld, blijken namelijk een toegevoegde waarde te hebben. Doordat er in groepsverband wordt gespeeld en er dus rekening gehouden moet worden met anderen, verbeterd dit de interpersoonlijke intelligentie. Makkelijker gezegd, de spellen stimuleren het vermogen van de gamers om zichzelf beter te begrijpen. Ook kunnen ze zichzelf beter controleren voor wat betreft emoties. Net als de emoties en gevoelens van de mensen om zich heen. De samenwerking met andere spelers vereist een goede communicatie, evenals begrip voor andermans gevoelens en gedachten tijdens het spel.

Games spelen om te leren

Videogames kunnen worden ingezet als hulpmiddel om op een zinvolle en vooral aantrekkelijke manier het leren te bevorderen. In steeds meer klaslokalen worden games ingezet tijdens de lessen. Met name het spel MinecraftEdu is erg gewild op het moment. Leerlingen kunnen in groepsverband samenwerken om bepaalde wetenschappelijke methodes aan te leren. Verder leren ze om onder andere boerderijen te bouwen en wordt basisprogrammering ingezet. Het is een goede manier om vaardigheden in teambuilding te stimuleren. Verder krijgen studenten ook de kans om middels MinecraftEdu goede technologisch vaardigheden te ontwikkelen. Deze kunnen later weer van pas komen in hun verdere loopbaan.

Leerzame spellen voor kinderen

Leerzame spellen voor kinderen

Het gebruik van computergestuurde games wordt niet alleen op scholen ingezet. Tegenwoordig zijn er ook steeds meer bedrijven die videogames inzetten om hun mensen te trainen. Denk aan simulators die worden gebruikt bij het trainingsprogramma voor de luchtvaart. Ook bedrijven ontwikkelen games die klantcontacten simuleren. Ook games om de intelligentie bij met name kinderen te vergroten, zijn steeds populairder.

Het voordeel van deze games, is dat zij een snelle feedback verzorgen. Van iedere actie die je doet, wordt direct het effect ingeschat. Kleine flitsen in het scherm, piepjes of ander opties geven directe feedback. Het is een krachtig mechanisme. Het motiveert medewerkers op alle disciplines en bereikt alle diverse karakters en persoonlijkheden. Zo kunnen medewerkers gemotiveerd worden en wordt hun gedrag op een speelse manier beïnvloedt en gecorrigeerd. De inzet van games binnen bedrijven lijkt  een in opkomst zijnde nieuwe manier van trainen.

Het komt er dus op neer dat het gebruik van videogames een enorme verbetering kan zijn voor de intelligentie van de gebruikers. Dit geldt voor zowel gebruik in de vrije tijd, als voor trainingsdoeleinden op scholen of binnen bedrijven. Maar een duidelijke kanttekening is ook. Videogames dienen altijd met mate gespeeld te worden. Vergeetachtigheid en geïrriteerdheid zijn slechts enkele voorbeelden van de gevolgen van een gameverslaving.

Maar wanneer je gecontroleerd en met mate de videogames speelt, dan zijn er absoluut brein stimulerende voordelen te behalen.