Het spelen van videospellen heeft voor- en nadelen. Positief aan gamen is dat het kan bijdragen aan het verruimen van kennis. Daarnaast zijn de sportspellen positief voor het verbeteren van mentale en fysieke vaardigheden. Nadelen van gamen zijn de agressie die het kan oproepen en de tijd die het kost om te spelen. Met name wanneer een videospel een verslavende werking heeft, wordt er te veel tijd aan besteed. In dit artikel worden alle voor- en nadelen verder uitgelegd.

Een videogame, wat is het?

Tegenwoordig is het moeilijk om nog een huishouden te vinden waar geen computer te vinden is. Jongeren en volwassenen brengen er meerdere uren per dag mee door. Er wordt gespeeld via mobiele telefoons, tablets of spelcomputers. Meestal is de gedachtengang niet heel positief wanneer er wordt gesproken over videogames. Mogelijk omdat er onvoldoende kennis is over de voordelen ervan. Een algemene definitie over wat een videogame werkelijk is, lijkt niet te bestaan. Er wordt alleen gewezen op enkele kenmerken ervan. De meest duidelijke definitie spreekt over een elektronisch spel gebaseerd op videobeelden, waarbij personen met elkaar communiceren door het uitvoeren van een opdracht. Het spel is geïnstalleerd of wordt uitgevoerd via een computer , een console of een draagbaar device zoals een tablet of mobiele telefoon.

Voordelen van videogames

Videogames hebben zowel voordelen als nadelen. Ik zal eerst de belangrijkste voordelen bespreken.

1.    Het kan gebruikt worden als leermiddel

Afhankelijk van het soort game, kan een videogame leerzaam zijn voor jongeren en ouderen. Een onderwerp wordt in een videospel in een andere context uitgelegd. Op deze manier kan het makkelijker begrepen worden. Videogames geven een gevoel van plezier, waardoor het brein makkelijker nieuwe informatie kan opnemen.

2.    Fysieke en mentale capaciteiten worden verbeterd

Er zijn onderzoeken uitgevoerd die aantonen dat het spelen van een videogame, bijdraagt aan het verbeteren van het uitvoeren van taken. Zo leer je efficiënter te zijn in het snel wisselen van taken. Daarnaast leer je sneller taken uitvoeren, waarbij objecten onderscheiden dienen te worden in kleur en vorm. Ook wel visuele taken genoemd. Eveneens  is het spelen van een videogame effectief in het nastreven van meerdere doelen. Simpelweg omdat dit wordt aangeleerd tijden de game.

Zijn videogames goed voor kinderen?

3.    Een rustgevend en therapeutisch hulpmiddel

Niet alleen jongeren spelen videogames, ook mensen met fysieke als mentale problemen. Vooral voor deze groep mensen kan gamen een bijdrage leveren in het genezingsproces. Het kan daadwerkelijk een therapeutisch hulpmiddel zijn. Mensen die mobiliteitsproblemen ervaren in hun armen of mensen die moeilijk contact maken, zijn hierbij zeer gebaat.

4.    Bevorderen van positieve waarden

Het spelen van videospellen draagt bij aan het versterken van positieve waarden. Denk hierbij aan vriendschap, solidariteit en het gevoel van bij een groep te horen. Deze voordelen kunnen toegepast worden om gezinsrelaties te verbeteren.

5.    Een manier om vrije tijd in te vullen

De dagelijkse stress moet af en toe ontladen worden. Het is goed om jezelf af te leiden van stress en om een gevoel van verveling, invulling te geven. Om die reden zijn videogames een goede vorm van entertainment.

6.    Het ontwikkelen van medeleven

Met name in groepsspellen dienen er beslissingen genomen te worden die gevolgen hebben. Dit kunnen zowel positieve als negatieve gevolgen zijn, voor jezelf als voor andere medespelers. Egoïsme aan de kant zetten is daarom een belangrijke les tijdens het gamen.

7.    Een gevoel van zelfrespect vergroten

Tijdens het gamen zorgen gevoelens van competitie in het spel voor een groeiende eigenwaarde. Aangezien je meerdere niveaus dient te overwinnen en uitdagingen aangaat, ga je je beter voelen. Zo lukt het om steeds meer doelen het hoofd te bieden en dat zorgt voor meer zelfrespect en trots.

Videogames positieve waarden

8.    Competentie van teamwork wordt verbeterd

In videogames die gespeeld worden in teamverband, is samenspelen belangrijk om een uitdaging te kunnen overwinnen. Bovendien maakt gamen het ook mogelijk om andere vaardigheden te ontwikkelen. Zoals sneller leren denken om naar tevredenheid te kunnen handelen. Met name wanneer er zich problemen voordoen.

Zowel thuis als op school is het belangrijk om de voor- en nadelen te kennen. Want er zijn uiteraard niet alleen maar voordelen verbonden aan het spelen van videogames. De nadelen en negatieve effecten zijn absoluut ook aanwezig.

Nadelen van videogames

1.    Spellen kunnen angst veroorzaken

Wanneer met name jongeren spellen spelen die niet geschikt zijn voor de leeftijd, kan een videogame een slechte invloed hebben. Jongeren zullen niet in staat zijn om het onrealistische van de realiteit te scheiden. Dit kan angst tot gevolg hebben. Slapen gaat minder goed, omdat de beelden tijdens het dromen worden verwerkt. Dit heeft vermoeidheid overdag tot gevolg.

Videogames veroorzaken agressie

2.    Spellen kunnen agressie opwekken

 Met name oorlogsspellen of andere spellen met geweld, kunnen emoties als agressie opwekken. Vooral spelers die moeite hebben het denkbeeldige van het spel te scheiden van de realiteit, kunnen het gevoel van agressie meenemen in hun dagelijkse bezigheden. Kunnen controleren van emoties is erg belangrijk bij het spelen van een videospel.

3.    Onvoldoende controle door ouders

De meeste jongeren spelen hun videospel in een aparte ruimte. Op hun slaapkamer, in een aparte speelkamer of game-room. Hierdoor is er weinig controle met betrekking tot de inhoud van het spel. Ouders weten vaak niet of het gespeelde spel wel past binnen het leeftijdsbereik van het kind. Dit kan mentaal schadelijke gevolgen hebben.

4.    Tijd dient gemonitord te worden

Tijdens het spelen van een videospel, wordt de tijd meestal vergeten. Logisch ook, wanneer je helemaal opgaat in het spel. Videogames spelen tijdens vrije tijd, is goed en geeft geen problemen. Echter, wanneer een videospel tijd in beslag neemt, die bedoeld was voor andere werkzaamheden, dan ontstaat er een probleem. Tijd kan dus, wanneer er geen discipline is, een negatief gevolg hebben voor het sociaal functioneren.

Het blijkt dus van belang dat tijdens het gebruik van videospellen gelet wordt op zowel de voordelen als de nadelen. Houd daarom orde en discipline voor wat betreft de negatieve punten met betrekking tot gamen.  Controleer de geschiktheid van een spel, op leeftijd en inhoud.  Bekijk ook per persoon de invloed die een videospel heeft, want het resultaat kan bij iedereen anders zijn. Maar benut vooral ook de positieve kanten van het spelen van een videospel. Want dat er voordelen zijn, dat is duidelijk.

Wil jij een spelcomputer kopen voor je kinderen? Lees dan onze waardevolle tips.

Categorieën: Online games